aktualnosci

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Nasza wystawa objęta została patronatem medialnym przez miesięcznik Architektura&Biznes. Informacje o wystawie znajdą się w grudniowym numerze, a relacja z uroczystego otwarcia w numerze styczniowym.

aib

* * *

 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

 

W imieniu swoim oraz dr inż. arch. Aleksandry Postawy zapraszam na wystawę pt.:

 

Ewolucja zabudowy mieszkaniowej Katowic
w kontekście europejskich przykładów architektury modernistycznej

WYSOKO, NISKO . ZAWSZE GĘSTO

 

Otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek 2 grudnia 2014 o godzinie 13.30 w lobby Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 7.

Wystawa dostępna będzie do zwiedzania w dniach 02.12.2014-14.12.2014.


Wystawa jest podsumowaniem wyjazdów studialnych, które zreazliwane zostały w 2014 r. ramach niniejszego projektu badawczego.


Wystawa ma na celu wykazać, że katowickie realizacje wpisywały się w europejskie trendy kształtowania modernistycznej zabudowy mieszkaniowej. Porównanie przykładów katowickich z realizacjami z takich miast jak Gdynia, Zlín w dzisiejszych Czechach, Saint-Étienne we Francji, Harlow, Stevenage, Crawley i Milton Keynes w Wielkiej Brytanii oraz Täby i Vällingby w Szwecji wskazać ma na związki z modernistycznym dziedzictwem Europy.

 

plakat

* * *

 

WYJAZD STUDIALNY DO FRANCJI C.D.

 

W tym miejscu bardzo dziękuję osobom, które okazały mi wsparcie na etapie przygotowania wyjazdu do Saint-Etienne.


Za wszelką okazaną pomoc, zarówno w kwestiach merytorycznych jak i organizacji codziennego funkcjonowania w mieście, chciałabym podziękować Pani Agnieszce Rabiej. Pani Agnieszka jest studentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, która w roku akademickim 2013/2014 realizuje stypendium Erasmus w Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne.

 

Szczególne podziękowania należą się Panu dr. Robertowi Pyce z Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, który pośredniczył w nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami merostwa w S-E.


Składam również podziękowania Panu Colinowi Rodetowi, Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki Merostwa (Directeur de l'Urbanisme), który przyczynił się do zorganizowania spotkania w Merostwie. Serdeczne podziękowania kieruję również do Pani Laurane Ponsonnet (Mission Project Urbain, Directrice) i Panu Pascalowi Farrow (Pôle Développement Urbain), którzy zorganizowali to spotkanie. Dziękuję za podzielenie się doświadczeniami, a także za przekazane materiały.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i zaangażowanie.

 

* * *

 

MARZEC 2014 - WYJAZD STUDIALNY DO FRANCJI

 

Wyjazd studialny do Francji zrealizowany został w dniach 01.03-13.03.2014. Celem wyjazdu było odwiedzenie Saint-Étienne - przemysłowego miasta położonego w regionie Rodan-Alpy (région Rhône-Alpes) oraz Hawru (Le Havre) - głównego ośrodka portowego na północnym wybrzeżu Francji. Poza intensywnymi badaniami w terenie przeprowadzona została kwerenda biblioteczna w bibliotece lokalnej mediateki (Médiatheque de Tarentaize) w Saint-Étienne oraz studia materiałów archiwalnych w Archiwum Miejskim w Hawrze.


Ważnym punktem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami merostw obu miast. Spotkania te pozwoliły na dyskusję i wymianę doświadczeń związanych z dziedzictwem modernizmu w kontekście współczesnego planowania przestrzennego.  

 

 zdjecie2 zdjecie 2

Saint- Étienne, osiedle Beaulieu

 

zdjecie 3 zdjecie 4

Le Havre, widok na kościół pw. św. Józefa

 

* * *

 

WIOSNA 2014

 

Wiosną 2014 roku zrealizowane zostały wyjazdy studialne do Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Była to pierwsza część z zaplanowanych w projekcie wyjazdów. Przeprowadzone badania terenowe miały na celu rozpoznanie znaczenia w strukturze wybranych miast elementów urbanistyki i architektury (przestrzenie publiczne, zespołu zabudowy lub/i osiedla mieszkaniowe, pojedyncze obiekty) powstałych w okresie modernizmu. W wyjazdach studialnych wzięły udział mgr inż. arch. Aleksandra Tomkiewicz i mgr inż. arch. Aleksandra Postawa.

 

Zapraszam do relacji z wyjazdów.